Inštalovaný výkon

EN

Pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav (kapitola 1.4. dokumentu N)

Sumárne za ES SR
1 837,0 MW
577,0 MW
-        
493,0 MW
-        
-        
478,0 MW
357,0 MW
-        
587,0 MW
91,0 MW
-        
279,0 MW
129,0 MW
-        
Sumárne za ES SR
945,8 MW
576,3 MW
369,4 MW
14,7 MW
-        
14,7 MW
475,4 MW
356,5 MW
118,9 MW
306,3 MW
90,9 MW
215,4 MW
149,4 MW
129,0 MW
20,4 MW
Sumárne za ES SR
891,2 MW
0,7 MW
-        
478,3 MW
-        
-        
2,6 MW
0,5 MW
-        
280,7 MW
0,1 MW
-        
129,6 MW
0,0 MW
-        

Dátum poslednej aktualizácie: 20.3.2023 15:00

Celkový inštalovaný výkon z pohľadu globálnych vplyvov
Inštalovaný výkon fotovoltických a veterných zdrojov
Inštalovaný výkon ostatných zdrojov

Celkový vyčerpaný výkon = vyčerpaný výkon (fotovoltické a veterné zdroje + ostatné zdroje) nad 11 kW

Prípadný rozdiel v súčtoch môže byť spôsobený zaokrúhľovaním.

Evidencia čerpania výkonu stanoveného MH SR pre zdroje s právom na podporu, typu „lokálne zdroje“, podľa zákona č. 309/2009 Z.z (v súlade s Oznamom MH SR pre rok 2022 a pre rok 2023)

Distribučná sústava Rok Pridelený výkon
(MW)
Vyčerpaný výkon (MW) Voľný výkon
(MW)
ZSD 2022 80,0 69,3 10,7
2023 80,0 52,1 27,9
SSD 2022 79,0 78,3 0,7
2023 90,0 66,4 23,6
VSD 2022 60,0 41,7 18,3
2023 30,0 26,0 4,0
DS iná ako RDS 2022 20,0 20*) 0*)

*) V zmysle informácie Ministerstva hospodárstva SR (odkaz)

Administrácia žiadostí